Ashwaganda – co jej się przypisuje a co mówią badania?

Według medycyny wschodu Ashwaganda była polecana w zaburzeniach gospodarki hormonalnej. Jako adaptogen, czyli preparat ziołowy, który ma normalizować i usprawniać funkcje organizmu, była stosowana jako środek neuroprotekcyjny, przeciwlękowy, uspokajający, nasenny, przeciwzapalny, wspierający układ odpornościowy, obniżający ciśnienie. Można by było wymieniać jeszcze dalej, bo co źródła internetowe tym fantastycznych właściwości jeszcze więcej.

Co na temat działania i bezpieczeństwa stosowania Ashwagandy mówią badania kliniczne?
(Do których dotarłam 🙂 )

Ashwaganda w subklinicznej niedoczynności tarczycy
[1]

Subkliniczna niedoczynność tarczycy jest łagodną postacią niedoczynności tarczycy (TSH 4,5 -10μIU/L przy prawidłowym stężeniu fT3 i fT4), której może towarzyszyć podwyższone miano przeciwciał ANTY TPO i ANTY TG.

Grupa doświadczalna pacjentów (w wieku 18-50 lat) ze zdiagnozowaną subkliniczną niedoczynnością tarczycy przez 8 tygodni przyjmowała 2 razy dziennie 300 mg ekstraktu z korzenia Ashwagandy w postaci żelatynowej kapsułki.

Rezultaty
Poziom TSH statystycznie istotnie został zredukowany u pacjentów przyjmujących Ashwagandę w porównaniu do pacjentów z grupy placebo. Podczas stosowania Ashwagandy parametry hematologiczne i fizyczne nie uległy istotnej zmianie przez co badacze uznali preparat za bezpieczny. U pacjentów z grupy kontrolnej i z grupy placebo podczas badania odnotowano takie objawy jak: gorączkę, stan osłabienia fizycznego i psychicznego, kaszel i ból głowy. Przebieg był łagodny i tymczasowy.

Ograniczenia badania
– zbyt krótki czas badania
– zbyt mała próba badanych (grupa kontrolna= 25/ grupa placebo =25)

UWAGI
Badacze przytaczają również przypadek kazuistyczny gdzie 32-letnia zdrowa pacjentka z objawami przewlekłego zmęczenia, podczas przyjmowania regularnie Ashwagandy w postaci suplementu, rozwinęła tyreotoksykozę (nadmierny poziom hormonów tarczycy) [2].

Ashwaganda w poprawie pamięci i funkcji poznawczych [3]

Zaburzenia procesów poznawczych mogą postępować wraz z wiekiem. Łagodne zaburzenia poznawcze są opisywane jako stan przejściowy pomiędzy prawidłowym procesem starzenia się a łagodnym otępieniem. Inne stany gdzie funkcje poznawcze mogą być ograniczone, są związane ze stresem, niepokojem czy zaburzeniami snu.

Grupa doświadczalna pacjentów (powyżej 35 roku życia) z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi przez 8 tygodni przyjmowała 2 razy dziennie 300 mg ekstraktu z korzenia Ashwagandy w postaci żelatynowej kapsułki.

Rezultaty
Nastąpiła statystycznie istotna poprawa takich parametrów jak pamięć logiczna, pamięć związana z werbalizacją, uwaga, szybkość przetwarzania informacji, pamięć wizualna, deklaratywna. Wyniki uzyskano na podstawie Skali Pamięci Wechslera -III (INDIA) i Mackworth Clock Test. Podczas stosowania Ashwagandy monitorowano ciśnienie, puls, współczynnik oddechowy. Parametry nie uległy istotnej zmianie. Preparat uznano za bezpieczny.

Ograniczenia badania
– zbyt krótki czas badania
– zbyt mała próba badanych (grupa kontrolna= 25/ grupa placebo =25)

Ashwaganda w zaburzeniach obsesyjno -kompulsywnych [4]

Zaburzenie obsesyjno- kompulsywne jest zaburzeniem psychicznym charakteryzującym się występowaniem u chorego natrętnych (obsesyjnych) myśli lub zachowań przymusowych (kompulsyjnych). W leczeniu stosuje się leki z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytywania serotoniny (SSRI).

Grupa doświadczalna pacjentów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi leczona jednocześnie SSRI, przyjmowała 4 razy dziennie po 30 mg korzenia Ashwagandy w postaci kapsułki przez 6 tygodni.

Rezultaty
Według kwestionariusza Yale-Brown- Obsessive Compulsive Scale nastąpiła statystycznie istotne obniżenie symptomów zachowań kompulsywnych w grupie doświadczalnej w porównaniu do placebo. Nie zaobserwowano efektów ubocznych podczas stosowania Ashwagandy.

Ograniczenia badania
– zbyt krótki czas badania
– zbyt mała próba badanych (
grupa kontrolna= 15/ grupa placebo =15)

Ashwaganda w chronicznym stresie [5]

Chroniczny stres psychiczny może być powiązany z takimi schorzeniami jak depresja, zaburzenia pracy serca, cukrzyca, nadciśnienie i towarzyszyć takim objawiać się w postaci napiętych mięśni, zaburzenia pracy przewodu pokarmowego, snu, bólów głowy i przewlekłego zmęczenia.
Przewlekły stres wiąże się z przybieraniem na masie ciała i otyłością.
Zaostrzenie negatywnego nastroju wiąże się często z redukcją aktywności fizycznej i zwiększoną podażą pożywienia takiego jak produkty smażone, słodkie czy alkohol.

Grupa doświadczalna pacjentów z nadwagą lub otyłością (w wieku 18-60 lat) i zaburzeniami związanymi z reakcją stres przyjmowała przez 8 tygodni 2 razy dziennie po 300 mg ekstraktu z korzenia Ashwagandy w postaci żelatynowej kapsułki.

Rezultaty
Statystycznie istotnie obniżył się poziom kortyzolu (nazywanego hormonem stresu). Poprawiły się takie parametry jak planowanie posiłków, pozytywne wzmocnienie, obniżyły się wskaźniki emocjonalnego i niekontrolowanego jedzenia według Food Cravings Questionnaire–Trait , obniżyła się statystycznie istotnie masa ciała (3,03% w grupie doświadczalnej i 1,48 % w grupie kontrolnej) pod koniec 8 tygodnia. Ekstrakt z Ashwagandy został uznany za bezpieczny i dobrze tolerowany.

Ograniczenia badania
– zbyt krótki czas badania
– zbyt mała próba badanych (
grupa kontrolna= 15/ grupa placebo =15)

Ashwaganda w zapaleniu kości i stawów [6]

Zapalenie kości i stawów jest postępującym chorobą spowodowaną reakcją zapalną w danej tkance.  Charakterystyczną cechą jest m. in. degradacja kości. Choroba przebiega w sposób ostry, podostry lub przewlekły. 

Grupa doświadczalna pacjentów (48,4 ±2,6 lat) z takimi objawami jak poranna sztywność, ból, sztywność i/lub opuchnięcie stawów, niesprawność w związku ze schorzeniami stawów i kości przyjmowała przez okres 6 miesięcy (3 miesiące, 2 tygodnie przerwy, kolejne 3 miesiące) codziennie 2 kapsułki gdzie każda zawierała 450mg sproszkowanego korzenia Ashwagandy.

Rezultaty
Statystycznie istotnie zmniejszyło się subiektywne natężenie odczuwania bólu i stopień niesprawności, mimo że w ocenie radiologicznej nie nastąpiła istotna zmiana.
Skutki uboczne stosowania preparatu nie były na tyle uciążliwe, żeby przerwać badanie.

Ograniczenia
– zbyt krótki czas badania
– zbyt mała próba badanych (
grupa doświadczalna = 21/ grupa placebo =21)
preparat oprócz Ashwagandy zawierał żywicę kadzidłowca, kłącze ostryża długiego i związki cynku

Ashwaganda w chorobie afektywnej dwubiegunowej [7]

Choroba afektywna dwubiegunowa objawia się występowaniem stanów depresyjnych na zmianę ze stanami silnego pobudzenia. Istnieją przesłanki, że pacjenci w stanie prawidłowego nastroju (eutymii) mają pogorszone funkcje poznawcze.

Grupa doświadczalna pacjentów (18-65 lat) z chorobą afektywną dwubiegunową w stanie eutymii przyjmowała przez 8 tygodni 500 mg Ashwagandy w postaci kapsułki.

Rezultaty
Według wyników Functioning Assessment Short Test statystycznie istotnie poprawiły się funkcje poznawcze w kontekście werbalnej pamięci roboczej.
Preparat Ashwagandy uznano za bezpieczny i dobrze tolerowany.

Ograniczenia
– zbyt krótki czas badania
– zbyt mała próba badanych (
grupa doświadczalna = 30/ grupa placebo =30)

Ashwaganda w sporcie [8]

Trening oporowy ma na celu wzmocnienie siły mięśni szkieletowych, gdzie wykorzystywane są skurcze izometryczne i izotoniczne.

Grupa doświadczalna zdrowych mężczyzn (18-50 lat) rozpoczynających treningi oporowe (3 razy w tygodniu) przyjmowała 2 razy dziennie 300mg Ashwagandy pzez 8 tygodni.

Rezultaty
W grupie doświadczalnej odnotowano statystycznie istotny wzrost siły i tkanki mięśniowej, redukcję kinazy kreatynowej, która jest wskaźnikiem uszkodzenia mięśni, większą redukcję tkanki tłuszczowej oraz zwiększenie poziomu testosteronu w porównaniu do grupy placebo.

Ograniczenia
– zbyt krótki czas badania
– zbyt mała próba badanych (
grupa doświadczalna = 30/ grupa placebo =30)

Ashwaganda w zaburzeniach lękowych [9
]

Zaburzenia lękowe są poważnym schorzeniem, które wpływa jakość funkcjonowania jednostki i może objawiać się somatycznie.

Grupa doświadczalna pacjentów czynnych zawodowo (u których zdiagnozowano zaburzenia lękowe trwające co najmniej 6 tygodni do rozpoczęcia badania) przez 12 tygodni przyjmowała 300 mg Ashwagandy.

Rezultaty
W porównaniu do grupy placebo statystycznie istotnie obniżyły się wyniki w kwestionariuszu Beck Anxiety Inventory. Stwierdzono, że nastąpiła istotna poprawa zdrowia psychicznego, koncentracji, umiejętności społecznych i tym samym jakości życia.

Ograniczenia
– zbyt krótki czas badania
– zbyt mała próba badanych (
grupa doświadczalna = 41/ grupa placebo =40)
dodatkowe zmienne wprowadzone w grupie placebo: psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym, oddechowe techniki relaksacyjne
– dodatkowe zmienne wprowadzone w grupie doświadczalnej: poradnictwo
dietetyczne, standaryzowany preparat multiwitaminowy, preparaty ziołowe, oddechowe techniki relaksacyjne

Podsumowując,  potencjalnie Ashwaganda może znajdować zastosowanie we wsparciu terapii chorób psychosomatycznych. Istnieją również przesłanki, że ma wpływ na regenerację w wysiłku fizycznym. Niezbędne są dalsze badania na większych grupach populacyjnych, aby móc z większym prawdopodobieństwem potwierdzić pozytywne aspekty stosowania Ashwagandy. Warto, mieć na uwadze, że niektórzy badacze sugerują wpływ Ashwaganndy na oś podwzgórze- przysadka- tarczyca i jej zaburzanie. W związku z tym sugerują przed stosowaniem Ashwagandy kontrolę lekarską w odniesieniu do wyników badań [10].

Źródła:
1. Sharma A.K. i inni 2018. Efficacy and Safety of Ashwagandha Root Extract in Subclinical Hypothyroid Patients: A Double-Blind, Randomized Placebo-Controlled Trial. J Altern Complement Med.ar;24(3):243-248
2.van der Hofrt C. S. i wsp.2005.Thyrotoxicosis following the use of ashwagandha.Ned Tijdschr Geneeskd:149(47):2637-8.
3. Choudhary D. 2017. Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera (L.) Dunal) Root Extract in Improving Memory and Cognitive Functions. J Diet Suppl;14(6):599-612.
4.Jakanbakhsh SP. 2016. Evaluation of the efficacy of Withania somnifera (Ashwagandha) root extract in patients with obsessive-compulsive disorder: A randomized double-blind placebo-controlled trial.Complement Ther Med. 27:25-9.
5. Dnyanraj Ch. i wsp. 2017. Body Weight Management in Adults Under Chronic Stress Through Treatment With Ashwagandha Root Extract. A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial. J Evid Based Complementary Altern Med. 96–106.
6. Kulkarni R. R. 1991. Treatment of osteoarthritis with a herbomineral formulation: a double-blind, placebo-controlled, cross-over study. J Ethnopharmacol., 33(1-2):91-5
7. Chenngappa K.N. 2013. Randomized placebo-controlled adjunctive study of an extract of withania somnifera for cognitive dysfunction in bipolar disorder. J Clin Psychiatry. 4(11):1076-83. 
8.Wankhede S. 2015. Examining the effect of Withania somnifera supplementation on muscle strength and recovery: a randomized controlled trial. J Int Soc Sports Nutr.:25;12-43
9. Cooley K. Naturopathic care for anxiety: a randomized controlled trial ISRCTN78958974.PLoS One. 2009 Aug 31;4(8):e6628. 
10. Gannon J. M. i wsp., 2014. Subtle changes in thyroid indices during a placebo-controlled study of an extract of Withania somnifera in persons with bipolar disorder. J Ayurveda Integr Med. 2014 Oct-Dec; 5(4): 241–245.

2 Comments

  1. Wychodzi na to, że teoretycznie może pomagać, ale praktycznie badania przeprowadzane były na małej ilości pacjentów. Tak się zastanawiam, czy ashwaganda nie jest forsowana jako wspaniały adaptogen z powodu mody na takie preparaty. Kiedyś popularny był tylko żeń-szeń 😉

  2. Hej, takich adaptogenów jest sporo. Pisząc takie posty jak ten mam na celu uświadomienie Czytelnikowi, że jeżeli chcemy stosować jakiś suplement na własną rękę, warto sobie zdawać sprawę, na jakiej podstawie przypisuje się danej substancji takie, a nie inne właściwości i że zawsze mamy dwie strony medalu. Dawka, czas ekspozycji, interakcje z innymi lekami, suplementami, sposób żywienia to wszystko ma wpływ na ostateczny efekt. O ile w przypadku leków mamy ulotkę z dokładnym dawkowaniem, działaniem, przeciwwskazaniami i skutkami ubocznymi oraz częstotliwością występowania skutków ubocznych w przypadku suplementów tego nie ma (dawkowanie jest 🙂 tylko kwestia dlaczego takie wymyślił producent a nie inne). Według prawa są zaliczane do żywności. Warto podchodzić z głową do tego co w siebie pakujemy i dlaczego.

Leave a Comment